Displayer & Ställ

Standard och special anpassade ställ & displayer för maximal exponering för ökad försäljning i material från 0,2 mm och uppåt.

  • Standardställ – Menyställ A4, A5, A6. Raka och vinklade, bokställ, broschyrställ, visitkortshållare, Informationställ m.m.
  • Specialställ & displayer.
Headphones exponerings display Godisställ Sko exponerings display Headphones ställ för test